Ağrı Tedavisi

Ağrı kesiciler, akut ve kronik ağrılı durumlarda ağrının kontrolünün sağlanmasında kullanılan ajanlardır. Kronik ağrılı hastaların tedavisinde uygulanan algoritmalarda hastaya uygulanacak ilk ağrı kontrol yöntemi, ağrı kesici ajanların verilmesi şeklindedir. Ağrının kontrolünde, ağrının fizyopatolojisine, algılanmasına ilişkin bilgilerin yanı sıra kullanılacak ilaçların etkinliklerini de bilmek gereklidir.İlaç tedavisi ile ağrıda gerileme sağlanamaz ise girişimsel tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir. Girişimsel yöntemler, uygulamalar konusunda teknik bilgi ve becerinin yanı sıra kullanılan ajanların etkileri, yan etkileri gibi konularda da yeterli bilgi sahibi olmayı gerektirmektedir

WhatsApp chat